Добродошли на службену страницу ДЕРК-а ПДФ Штампа Ел. пошта

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је независна и непрофитна институција Босне и Херцеговине, која дјелује у складу са принципима објективности, транспарентности и равноправности, и има надлежности и одговорности над пријеносом електричне енергије, операцијама пријеносног система и међународном трговином електричном енергијом, као и над производњом, дистрибуцијом и снабдијевањем купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

ДЕРК је основала Парламентарна скупштина БиХ доношењем Закона о пријеносу, регулатору и оператoру система електричне енергије и именовањем чланова Комисије.

 

269. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу ћe oдржaти 269. рeдoвну сjeдницу у свoм сjeдишту (Tузлa, Ђoрђa Mихajлoвићa 4/I [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФА


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), у оквиру својих надлежности дефинираних законом, [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ У ОКВИРУ УНИВЕРЗАЛНЕ УСЛУГЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), у оквиру својих надлежности дефинисаних законом, [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФЕ ЗА УСЛУГЕ ПРИЈЕНОСА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), у оквиру својих надлежности дефинираних законо [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ УКИДАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ


Правном лицу “LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука, Одлуком Државне регулаторне комисије за е [ ... ]


268. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу ћe oдржaти 268. рeдoвну сjeдницу у свoм сjeд [ ... ]


267. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу ћe oдржaти 267. рeдoвну сjeдницу у свoм сjeд [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтерес [ ... ]


266. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу ћe oдржaти 266. рeдoвну сjeдницу у свoм сjeд [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ


Друштво “Wинтер Wинд” д.о.о. Томиславград заинтересирано је да обавља дјелатност  [ ... ]


265. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу ћe oдржaти 265. рeдoвну сjeдницу у свoм сjeд [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ТАРИФНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) у свом раду континуиса [ ... ]


264. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу ћe oдржaти 264. рeдoвну сjeдницу у свoм сjeд [ ... ]


263. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу ћe oдржaти 263. рeдoвну сjeдницу у свoм сjeд [ ... ]


262. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу ћe oдржaти 262. рeдoвну сjeдницу у свoм сjeд [ ... ]


261. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу ћe oдржaти 261. рeдoвну сjeдницу у свoм сjeд [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтерес [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ


“Б.С.И.” друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину феролегур [ ... ]


260. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А


Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу ћe oдржaти 260. рeдoвну сjeдницу у свoм сjeд [ ... ]


259. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 21. априла 2021. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати 259. редовна с [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтерес [ ... ]


258. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 24. марта 2021. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати 258. редовна сј [ ... ]


256. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 10. марта 2021. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати 257. редовна сј [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Друштво “Алпиq Енергија БХ” д.о.о. Сарајево, заинтересирано је да и даље обавља д [ ... ]


256. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 10. фебруара 2021. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати 256. редовна [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтере [ ... ]


255th REGULAR SESSION

У уторак, 29. децембра 2020. године, са почетком у 12,00 сати, одржат ће се 255. редовна сјед [ ... ]


OБAВJEШTEНJE ЗA JAВНOСT У ПOСTУПКУ ИЗДAВAНJA ЛИЦEНЦE ЗA OБAВЛJAНJE ДJEЛATНOСTИ MEЂУНAРOДНE TРГOВИНE EЛEКTРИЧНOM EНEРГИJOM


ГEН-И д.o.o, Друштвo зa тргoвину и прoдajу eлeктричнe eнeргиje, Сaрajeвo, пoдниjeлo je Држaвнoj рeгу [ ... ]


254. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 9. децембра 2020. године, са почетком у 12,00 сати, одржат ће се 254. редовна сје [ ... ]


OБAВИJEШTEНJE ЗA JAВНOСT У ПOСTУПКУ OДРEЂИВAНJA TAРИФA

  Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу (ДEРК), у oквиру свojих нaдлeжнoсти д [ ... ]


253. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У четвртак, 19. новембра 2020. године, са почетком у 10,00 сати, ће се одржати 253. редовн [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтерес [ ... ]


252. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 11. новембра 2020. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати 252. редовна [ ... ]


251. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 4. новембра 2020. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати 251. редовна  [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтерес [ ... ]


ОБЈАВА О ОДРЖАЊУ ОПШТЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтере [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ - ИНТЕРЕНЕРГО

“Интеренерго” – Привредно друштво за енергетски инжењеринг д.о.о. Сарајево,  [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ - ХЕП ЕНЕРГИЈА

ХЕП Енергија друштво с ограниченом одговорношћу, са сједиштем у Мостару, подн [ ... ]


250. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 07. октобра 2020. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати 250. редовна  [ ... ]


249. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 16. септембра 2020. године, са почетком у 13,00 сати, ће се одржати 249. редовн [ ... ]


ОБАВИЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

“Данске комодитис БХ“ (Danske Commodities BH) д.о.о. Сарајево, поднијело је Државној рег [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтере [ ... ]


248. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У четвртак, 03. септембра 2020. године, са почетком у 11,00 сати, ће се одржати 248. редов [ ... ]


ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Државној регулаторној комисији за електричну енергију (ДЕРК) поднијет је зах [ ... ]


247. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У уторак, 28.јула 2020. године, са почетком у 12.00 сати, одржат ће се 247. редовна сједница  [ ... ]


246. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У уторак, 21.јула 2020. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  246. редовна сјед [ ... ]


ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтерес [ ... ]


245. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У уторак, 30.јуна 2020. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  245. редовна сјед [ ... ]


ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

“ЛЕ Трејдинг БХ” (LE Trading BH) д.о.о. Бања Лука, поднијело је Државној регулаторно [ ... ]


244. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 27.маја 2020. године, са почетком у 13,00 сати, ће се одржати  244. редовна сје [ ... ]


243. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У четвртак, 14.маја 2020. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  243. редовна сј [ ... ]


ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтере [ ... ]


REMIT - ИНТЕГРИТЕТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Одлуком Министарског савјета Енергетске заједнице број Д/2018/10/МЦ-ЕнЦ од 29. новембр [ ... ]


242. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 15.априла 2020. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  242. редовна с [ ... ]


241. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 25.марта 2020. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  241. редовна сј [ ... ]


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – ДЕРК ДОНИО ОДЛУКЕ О ТАРИФАМА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ И СНАБДИЈЕВАЊЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ

На сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 11. мар [ ... ]


240. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 11.03.2020. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  240. редовна сједни [ ... ]


239. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 12.02.2020. године, са почетком у 11,00 сати, ће се одржати  239. редовна сједни [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтере [ ... ]


238. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 29.01.2020. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  238. редовна сједни [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтер [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

ИНОЗЕМНИ ЦЕНТАР ТРГОВИНЕ д.о.о. са сједиштем у Широком Бријегу (ИЦТ д.о.о.) поднијел [ ... ]


237. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У уторак, 31.12.2019. године, са почетком у 10,00 сати, ће се одржати  237. редовна сједниц [ ... ]


236. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У петак, 27.12.2019. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  236. редовна сједница  [ ... ]


235. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 18.12.2019. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  235. редовна сједни [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ


“Петрол БХ Оил Цомпанy” д.о.о. Сарајево поднијело је Државној регулаторној комиси [ ... ]


234. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 27.11.2019. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  234. редовна сједни [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ОКВИРУ УНИВЕРЗАЛНЕ УСЛУГЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), у оквиру својих надле [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФА ЗА УСЛУГЕ ПРЕНОСА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), у оквиру својих надл [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФЕ ЗА РАД НЕЗАВИСНОГ ОПЕРАТОРА СИСТЕМА И ТАРИФА ЗА СИСТЕМСКУ И ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), у оквиру својих надл [ ... ]


233. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 13.11.2019. године, са почетком у 13,00 сати, ће се одржати  233. редовна сједни [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтере [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ УКИДАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ


Покреће се поступак укидања лиценце за обављање дјелатности међународне трговин [ ... ]


232. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

У сриједу, 16.10.2019. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  232. редовна сједни [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтере [ ... ]


231. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 11.09.2019. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  231. редовна сједни [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАНЈА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЛЈАНЈЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ


Друштво „Axpo BH“ д.о.о. Сарајево је заинтересирано да и даље обавља дјелатност међу [ ... ]


230. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 24.07.2019. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  230. редовна сједни [ ... ]


229. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У чeтвртaк, 27.06.2019. гoдинe, сa пoчeткoм у 13,00 сaти, ћe сe oдржaти  229. рeдoвнa сjeдницa Држaвнe  [ ... ]


228. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У чeтвртaк, 27.06.2019. гoдинe, сa пoчeткoм у 12,00 сaти, ћe сe oдржaти  228. рeдoвнa сjeдницa Држaвнe  [ ... ]


227. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У чeтвртaк, 13.06.2019. гoдинe, сa пoчeткoм у 12,00 сaти, ћe сe oдржaти  227. рeдoвнa сjeдницa Држaвнe  [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

  Државна регулаторна комисија за електричну енергију – ДЕРК обавјештава заин [ ... ]


226. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У четвртак, 16.05.2019. године, са почетком у 11,00 сати, ће се одржати  226. редовна сједн [ ... ]


ЈАВНИ ОГЛАС

Јавни оглас о продаји возила путем јавне продаје-лицитације методом прикупљања з [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О НАСТАВКУ 208. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Наставак двије стотине осме редовне сједнице Државне регулаторне комисије за  [ ... ]


225. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 27.03.2019. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  225. редовна сједни [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА АКТИВНОСТИ НЕЗАВИСНОГ ОПЕРАТОРА СИСТЕМА

Независни оператор система у Босни и Херцеговини (НОС БиХ) поднио је Државној регу [ ... ]


224. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У четвртак, 14.03.2019. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  224. редовна сједн [ ... ]


223. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 27.02.2019. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  223. редовна сједни [ ... ]


222. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У уторак, 19.02.2019. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  222. редовна сједниц [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтерес [ ... ]


221. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У четвртак, 24.01.2019. године, са почетком у 11,00 сати, ће се одржати  221. редовна сједн [ ... ]


ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију – ДЕРК обавјештава заинтер [ ... ]


220. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У четвртак, 17.01.2019. године, са почетком у 10,00 сати, ће се одржати  220. редовна сједн [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

“ЕЗПАДА” д.о.о. Мостар поднијело је Државној регулаторној комисији за електричн [ ... ]


219. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У четвртак, 27.12.2018. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  219. редовна сједн [ ... ]


218. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У уторак, 18.12.2018. године, са почетком у 11,00 сати, ће се одржати  218. редовна сједниц [ ... ]


217. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У уторак, 20.11.2018. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  217. редовна сједниц [ ... ]


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФА

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) у оквиру својих надле [ ... ]


216. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 07.11.2018. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  216. редовна сједни [ ... ]


215. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А

У сриједу, 19.09.2018. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  215. редовна сједни [ ... ]


ТАРИФНИ ПОСТУПЦИ

ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТ [ ... ]


DERK © 2004-2021. Сва права придржана.