Тржиште - Одлуке у ранијем периоду Штампа


Концепт помоћних услуга за балансирање електроенергетског система Босне и Херцеговине утврђен је одлуком ДЕРК-а број 04-02-1-308-19/13 од 26. марта 2014. године.
Документ представља смјероказ за иновирање и употпуњавање постојећег регулаторног оквира пружања помоћних услуга за балансирање електроенергетског система БиХ и за његово оперативно стављање у функцију.


 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.