Тржиште електричне енергије у Босни и Херцеговини ПДФ Штампа Ел. пошта

Тржишним правилима уређују се односи између НОС-а БиХ и лиценцираних учесника на тржишту електричне енергије дефинишући саме учеснике, обим њихових активности и комерцијалних односа на електроенергетском тржишту.

Тржишним правилима се дефинише и начин на који НОС БиХ извршава своје обавезе, а које се односе на управљање и рад механизма за балансирање, управљање споразумима за набавку помоћних услуга, обезбјеђење података за  поравнањеенергетских трансакција (комерцијална мјерења), управљање загушењима, расподјелу накнада  за нежељена одступања са вањским контролним зонама, испоставу рачуна за помоћне  услуге и балансирање и др.


БАЛАНСНО ТРЖИШТЕ У БИХ


КОНЦЕПТ ПОМОЋНИХ УСЛУГА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ ЕЕС БИХ

Концепт помоћних услуга за балансирање електроенергетског система Босне и Херцеговине утврђен је одлуком ДЕРК-а број 04-02-1-308-19/13 од 26. марта 2014. године.
Документ представља смјероказ за иновирање и употпуњавање постојећег регулаторног оквира пружања помоћних услуга за балансирање електроенергетског система БиХ и за његово оперативно стављање у функцију.


 
DERK © 2004-2021. Сва права придржана.