ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ - EFT Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересоване да ће од суботе 25. марта 2023. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву правног лица “Energy Financing Teamˮ д.о.о., Билећа.

Заинтересоване особе могу без накнаде добити припремљени нацрт у сједишту Државне регулаторне комисије за електричну енергију, или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на општој јавној расправи која ће бити одржана у сједишту Државне регулаторне комисије за електричну енергију у Тузли, улица Ђорђа Михајловића 4/II, у четвртак 30. марта 2023. године са почетком у 12:00 сати.

Државна регулаторна комисија за електричну енергију ће у разматрање узети и писане коментаре који буду достављени до петка 31. марта 2023. године.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.