Godišnja izvješća 2018 Ispis

Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2018. godini dostavljeno je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 4. travnja 2019. godine.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je ovo Izvješće na svojoj 7. sjednici, održanoj 11. ožujka 2020. godine.Sa namjerom informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti, u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje revidirane godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.