Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini Ispis

Tržišnim pravilima uređuju se odnosi između NOS-a BiH i licenciranih učesnika na tržištu električne energije definišući same učesnike, obim njihovih aktivnosti i komercijalnih odnosana elektroenergetskom tržištu.

Tržišnim pravilima se definiše i način na koji NOS BiH izvršava svoje obaveze, a koje se odnose na upravljanje i rad mehanizma za balansiranje, upravljanje sporazumima za nabavku pomoćnih usluga, obezbjeđenje podataka za  poravnanje energetskih transakcija (komercijalna mjerenja), upravljanje zagušenjima, raspodjelu naknada za neželjena odstupanja sa vanjskim kontrolnim zonama, ispostavu računa za pomoćne usluge i balansiranje i dr.

BALANSNO TRŽIŠTE U BIH


KONCEPT POMOĆNIH USLUGA ZA BALANSIRANJE EES BIH

Koncept pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine utvrđen je odlukom DERK-a broj 04-02-1-308-19/13 od 26. marta 2014. godine.
Dokument predstavlja smjerokaz za inoviranje i upotpunjavanje postojećeg regulatornog okvira pružanja pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema BiH i za njegovo operativno stavljanje u funkciju. 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.