Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini Ispis


BALANSNO TRŽIŠTE U BIH


KONCEPT POMOĆNIH USLUGA ZA BALANSIRANJE EES BIH

Koncept pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine utvrđen je odlukom DERK-a broj 04-02-1-308-19/13 od 26. marta 2014. godine.
Dokument predstavlja smjerokaz za inoviranje i upotpunjavanje postojećeg regulatornog okvira pružanja pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema BiH i za njegovo operativno stavljanje u funkciju. 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.