Godišnja izvješća 2012 Ispis


Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2012. godini, usvojeno je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i većinom glasova prisutnih, uz dva uzdržana glasa, usvojio Izvješće o radu DERK-a na svojoj 47. sjednici održanoj 18. travnja 2013. godine.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i jednoglasno usvojio Izvješće o radu DERK-a, na 29. sjednici doma održanoj 22. svibnja 2013. godine.Sa namjerom informiranja zainteresiranih osoba i šire javnosti, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnja financijska izvješća zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog financijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini. 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.