Godišnje izvješće 2006 Ispis

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je 15. ožujka 2007. godine na 5. sjednici razmatrao Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2006. godini. Predstavnički dom je jednoglasno, usvojio Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u2006. godini.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je 22. svibnja 2007. godine na svojoj 5. sjednici razmatrao Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2006. godini. Nakon rasprave delegati Doma naroda su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu

Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2006. godini.
U cilju pružanja informacija zainteresiranim licima i široj javnosti, a u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju objavljuje revidirane finansijske izvještaje, kao i mišljenje revizora o finansijskim izvještajima DERK-a.
 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.