Godišnje izvješće 2004 Ispis

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je 24. ožujka 2005. godine na nastavku 53. sjednice razmatrao Dopunu Izvještaja o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2004. godini, koju je DERK podnio na osnovu zaključka Predstavničkog doma sa 51. sjednice. Nakon rasprave Predstavnički dom je, sa 29 glasova za, 2 glasa protiv, 1 suzdržanim glasom i uz dovoljnu entitetsku većinu, usvojio Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2004. godini. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je 25. travnja 2005. godine na 40. sjednici razmatrao Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2004. godini. Nakon rasprave delegati Doma naroda su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2004. godini.U cilju pružanja informacija zainteresiranim licima i široj javnosti, a u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju objavljuje revidirane finansijske izvještaje, kao i mišljenje neovisnog revizora o finansijskim izvještajima DERK-a pripremljenim u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (“IFRS”).
 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.