Karta EES Ispis

Karta elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine sa operativnim područjima “Elektroprijenosa BiH” i područjima elektroprivreda (decembar 2021. godine)

karta EES BiH

 
DERK © 2004-2023. Sva prava pridržana.