Godišnja izvješća 2009 Ispis

Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2009. godini, usvojeno je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici Zastupničkog doma održanoj 12. svibnja 2010 godine i 47. sjednici Doma naroda održanoj 24. lipnja 2010. godine.

Izvješće o radu:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2009. godini i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine regionalnim i europskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o temeljnim veličinama elektroenergetskog sustava, o karakteristikama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije regije i BiH,
  • predstavlja pokazatelje za mjerenje dostignuća BiH u proizvodnji, potrošnji i trgovini električnom energijom sa zemljama u okruženju,
  • daje presjek zanimanja energetskih asocijacija, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice u čijem je Regulatornom odboru i strukovnim tijelima DERK zastupljen.
Izvješće o energetskom sektoru Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sintetizira najznačajnije pokazatelje i informacije o tržištu električne energije i prirodnog plina Bosne i Hercegovine.

Izvješće je strukturirano je prema obrascu dogovorenom između članova Regulatornog odbora Energetske zajednice i kojeg koristi ERGEG, sa izmjenama i integracijama koje zahtijeva okvir Energetske zajednice.

Vodeći se opredjeljenjem i principima objektivnosti i javnosti u radu i u cilju pružanja informacija o svom finansijskom položaju i rezultatima poslovanja zainteresiranim licima i široj javnosti  Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje revidirane godišnje finansijske izvještaje

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.