Годишњи извјештаји 2018 Штампа

Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2018. години достављен је Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине 4. априла 2019. године.

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је овај Извјештај на својој 7. сједници, одржаној 11. марта 2020. године.Са намјером информисања заинтересованих лица и шире јавности, у складу са Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује ревидоване годишње финансијске извјештаје заједно са мишљењем ревизора о објективности исказаног финансијског положаја и резултата пословања у претходној години.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.