Godišnja izvješća 2010 Ispis

Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2010. godini, usvojeno je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici Zastupničkog doma održanoj 27. srpnja 2011. godine i 5. sjednici Doma naroda održanoj 14. rujna 2011. godine.

Izvješće o radu:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2010. godini i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine regionalnim i europskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o temeljnim veličinama elektroenergetskog sustava, o karakteristikama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije regije i BiH,
  • predstavlja pokazatelje za mjerenje dostignuća BiH u proizvodnji, potrošnji i trgovini električnom energijom sa zemljama u okruženju,
  • daje presjek zanimanja energetskih asocijacija, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice u čijem je Regulatornom odboru i strukovnim tijelima DERK zastupljen.


  • Izvješće o radu DERK-a za 2010. godinu

Sa namjerom informiranja zainteresiranih osoba i šire javnosti, u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje revidirana godišnja financijska izvješća zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog financijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini. 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.