Međunarodna regulatorna saradnja Ispis


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je članica više međunarodnih asocijacija čije ciljeve, funkcije i ovlaštenja u oblasti regulacije tržišta energije prihvata i u svojoj regulatornoj praksi podržava. DERK redovito prati, koristi ili u različitim vidovima sudjeluje u organima i aktivnostima posebno sljedećih asocijacija:

ECRB-logo-2019
Regulatorni odbor Energetske zajednice (ECRB) je uspostavljen u skladu sa člankom 58. Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, kao jedna od institucija Energetske zajednice. ECRB čine predstavnici državnih regulatornih tijela Ugovornih strana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo*, Sjeverna Makedonija, Moldova, Srbija i Ukrajina) i Europska unija, koju predstavlja Europska komisija, uz pomoć po jednog regulatora iz zemalja učesnica iz EU, te jednog predstavnika Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER). ECRB razmatra pitanja regulatorne suradnje i ima ključnu ulogu u radu proširenog tržišta.

ERRA-logo-2019
Regionalna asocijacija energetskih regulatora (ERRA) je organizacija neovisnih regulatornih tijela za energiju iz Europe, Azije, Afrike i Amerike. ERRA ima 33 punopravne i deset pridruženih članica, koje dolaze iz 39 zemalja.
Ciljevi ERRA-e su poboljšanje reguliranja energetskih djelatnosti u zemljama članicama, poticanje razvoja neovisnih i stabilnih regulatora, poboljšanje suradnje između regulatora, razmjena informacija, istraživačkog rada i iskustva između članica, te bolji pristup informacijama o svjetskoj praksi u reguliranju energetskih djelatnosti.

MEDREG-logo-2019
Asocijacija mediteranskih energetskih regulatora (MEDREG) promovira suradnju energetskih regulatora iz zemalja na sjevernoj, južnoj i istočnoj obali Mediteranskog bazena. MEDREG okuplja regulatorna tijela iz Albanije, Alžira, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Egipta, Francuske, Grčke, Hrvatske, Italije, Izraela, Jordana, Cipra, Libanona, Libije, Malte, Maroka, Palestinske uprave, Portugala, Slovenije, Španjolske, Tunisa i Turske. Glavni cilj Asocijacije je promocija jasnih, stabilnih i usklađenih pravnih i regulatornih okvira radi omogućavanja investicija u energetsku infrastrukturu i potpore integraciji tržišta.

CEER-logo-2019
Vijeće europskih energetskih regulatora (CEER) je neprofitna asocijacija koja okuplja energetske regulatore. Njeni članovi i promatrači su neovisna, zakonom propisana tijela odgovorna za reguliranje energije na državnoj razini. Ovo Vijeće okuplja 39 nacionalnih regulatornih tijela iz država članica Europske unije, Europske slobodne trgovinske zone (EFTA) i zemalja u procesu pridruživanja Europskoj uniji, uključujući Ugovorne strane Energetske zajednice. Vijeće europskih energetskih regulatora prednjači u aktivnostima na razvoju konkurentnih energetskih tržišta i jačanju uloge kupaca.

ICER-logo-2019
Međunarodna konfederacija energetskih regulatora (ICER) predstavlja dobrovoljni okvir za suradnju regulatora na svjetskoj razini. Cilj ICER-a je da poboljša informiranost javnosti i kreatora političkih odluka, kao i razumijevanje reguliranja energije i njegove uloge u rješavanju širokog spektra socio-ekonomskih, okolišnih i tržišnih pitanja. Preko 270 regulatornih tijela sa šest kontinenata, putem 13 regionalnih regulatornih asocijacija ostvaruje članstvo u ICER-u.


 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.