Godišnji izvještaji 2012 Štampaj


Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2012. godini, usvojen je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i većinom glasova prisutnih, uz dva uzdržana glasa, usvojio Izvještaj o radu DERK-a na svojoj 47. sjednici održanoj 18. aprila 2013. godine.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu DERK-a, na 29. sjednici doma održanoj 22. maja 2013. godine.
Sa namjerom informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.

 

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.