Godišnji izvještaj 2010 Štampaj

Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2010. godini, usvojen je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici Predstavničkog doma održanoj 27. jula 2011. godine i 5. sjednici Doma naroda održanoj 14. septembra 2011. godine.

Izvještaj o radu:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2010. godini i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine regionalnim i evropskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o osnovnim veličinama elektroenergetskog sistema, o karakteristikama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije regije i BiH,
  • predstavlja pokazatelje za mjerenje dostignuća BiH u proizvodnji, potrošnji i trgovini električnom energijom sa zemljama u okruženju,
  • daje presjek zanimanja energetskih asocijacija, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice u čijem je Regulatornom odboru i strukovnim tijelima DERK zastupljen.


  • Izvještaj o radu DERK-a za 2010. godinu

Sa namjerom informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti, u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje revidirane godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini. 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.