Registar licenci Štampaj

Sažetak registra važećih licenci 

 

Registarski broj licence

 

USLOVI

Naziv vlasnika licence

 

ODLUKE

Adresa vlasnika licence

Datum izdavanja licence

Period važenja licence

Djelatnost za koju se izdaje

Izmjene, dopune, suspenzija, ukidanje ili prenos licence

Napomena

1.

05-28-12-17-19/19

“Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”

Hifzi Bjelevca 17, Sarajevo

276. 2019.

12. 7. 2019. do 30. 6. 2026.

Aktivnosti nezavisnog operatora sistema

-

-

2.

05-28-12-243-17/19

Axpo BH” d.o.o., Mostar

Kralja Petra Krešimira IV bb-Rondo, Lamela IV, Mostar

16. 10. 2019.

22. 11. 2019. do 21. 11. 2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Do 3.10. 2019. godine poslovalo kao AXPO BH d.o.o. Sarajevo, na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo.

-

3.

05-28-12-376-19/19

Petrol BH Oil Companyd.o.o., Sarajevo

Džemala Bijedića 202, Ilidža, Sarajevo

29. 1. 2020.

1. 3. 2020. do 28. 2. 2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Ranije je poslovalo na adresi Tešanjska 24a, Sarajevo.

-

4.

05-28-12-216-19/20

 

PRILOZI

JP “Komunalno Brčko” d.o.o., Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko

7. 10. 2020.

1. 11. 2020. do 31. 10. 2030.

Distribucija električne energije u Brčko Distriktu BiH

-

-

5.

05-28-12-305-19/20

“HEP Energija” d.o.o., Mostar

Vukovarska bb, Mostar

19. 11. 2020.

1. 12. 2020. do 30. 11. 2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

6.

05-28-12-196-21/20

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

4. 11. 2020.

19. 12. 2020. do 18. 12. 2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

7.

05-28-12-269-19/20

Interenergod.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

9. 12. 2020.

1. 1. 2021. do 31. 12. 2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

8.

05-28-12-318-20/20

GEN-I” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

10. 2. 2021.

1. 3. 2021. do 28. 2. 2026.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

9.

05-28-12-38-18/21

Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo

Kaptol 5/2, Sarajevo

21. 4. 2021.

1. 6. 2021. do 31. 5. 2026.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

10.

05-28-12-172-17/22

Vibar” d.o.o., Široki Brijeg

Visoka Glavica 10, Široki Brijeg

15. 9. 2022.

16. 9. 2022. do 15. 9. 2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena

11.

05-28-12-176-20/22

“Green Energy Trading – Trgovina zelenom energijom” d.o.o., Široki Brijeg

Knešpolje bb, Široki Brijeg

28. 9. 2022.

30. 9. 2022. do 29. 9. 2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena

12.

05-28-12-158-17/22

“Elektrane Stanari” d.o.o., Stanari

Stanari bb, Stanari

15. 9. 2022.

1. 11. 2022. do 31. 10. 2027.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je ranije poslovalo pod nazivom: “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o., Stanari (ODLUKA)

 

13.

05-28-12-177-19/22

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o., Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko Distrikt BiH

28. 9. 2022.

1. 11. 2022. do 31. 10. 2027.

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine

-

 

14.

05-28-12-147-18/22

HSE BH Energetsko preduzeće” d.o.o., Sarajevo

Alije Isaković 1, Sarajevo

15. 9. 2022.

1. 12. 2022. do 30. 11. 2027.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

15.

05-28-12-162-18/22

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d., Mostar

Kralja Petra Krešimira IV broj 6-A, Mostar

15. 9. 2022.

1. 1. 2023. do 31. 12. 2027.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

16.

05-28-12-205-17/22

JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d., Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

2. 11. 2022.

1. 1. 2023. do 31. 12. 2027.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

17.

05-28-12-212-18/22

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d., Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

10. 11. 2022.

1. 1. 2023. do 31. 12. 2027.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

18.

05-28-12-191-21/22

Prilozi

“Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”, a.d., Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

13. 12. 2022.

1. 2. 2023. do 31.  1.  2033.

Prijenos električne energije

-

-

19.

05-28-12-326-18/22

“Medoš Oneˮ d.o.o., Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 181b, PP13 Banja Luka

22. 2. 2023.

23. 2. 2023. do 22. 2. 2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena

20.

05-28-12-305-21/22

“Disam BHˮ d.o.o., Sarajevo

Maglajska 1, Sarajevo

15. 3. 2023.

16. 3. 2023. do 15. 3. 2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena

21.

05-28-12-88-18/23

“Energy Financing Team” d.o.o., Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

20. 4. 2023.

1. 7. 2023. do 30. 6. 2028.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

22.

05-28-12-254-21/23

“Renewable Energy Solutions BH” d.o.o., Banja Luka

Miše Stupara 4, Banja Luka

13. 9. 2023.

16. 9. 2023. do 15. 9. 2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena

23.

05-28-12-208-19/23

“Winter Wind” d.o.o., Tomislavgrad

Eminovo selo bb, Tomislavgrad

13. 9. 2023.

10. 11. 2023. do 9. 11. 2028.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

24.

05-28-12-319-18/23

“ENNA Opskrba BH” d.o.o., Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

29. 11. 2023.

30. 11. 2023. do 29. 11. 2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena

25.

05-28-12-400-17/23

“Hifa-Oil” d.o.o., Tešanj

Bukva 10, Tešanj

27. 3. 2024.

12. 5. 2024. do 11. 5. 2029.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

26.

05-28-12-139-19/24

“Wasserkraft” d.o.o, Banja Luka

Vidovdanska bb, Banja Luka

22. 5. 2024.

23. 5. 2024. do 22. 5. 2026.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena