Godišnji izvještaj 2008 Štampaj

Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2008. godini, usvojen je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici Predstavničkog doma održanoj 4. marta 2009. godine i 28. sjednici Doma naroda održanoj 27. aprila 2009. godine.

Izvještaj na 40-ak stranica rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije u 2008. godini, predstavlja prioritete Energetske zajednice i drugih energetskih asocijacija u 2008. godini i daje pregled relevantnih pokazatelja o elektroenergetskom sistemu i tržištu električne energije u BiH, o proizvodnji, potrošnji i trgovini, te cijenama električne energije na domaćem i međunarodnom tržištu.


Nakon obavljene revizije finansijskih izvještaja, pružajući redovne godišnje informacije o svom finansijskom položaju i rezultatima poslovanja, a u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju objavljuje revidirane finansijske izvještaje, kao i mišljenje revizora o finansijskim izvještajima DERK-a.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.