Godišnji izvještaji 2015 Štampaj


Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2015. godini razmatran je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Izvještaj je usvojen
- na 30. sjednici Predstavničkog doma održanoj 14. maja 2016. godine, i
- na 20. sjednici Doma naroda održanoj 16. juna 2016. godine.Sa namjerom informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.