Godišnji izvještaji 2021 Štampaj

Izvještaj o radu DERK-a u 2021. godini:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine evropskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o osnovnim pokazateljima elektroenergetskog sistema, o karakteristikama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije u regiji i Bosni i Hercegovini,
  • pruža najvažnije informacije o energetskim asocijacijama koje imaju poseban značaj za regulatorna tijela, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice, u čijem je Regulatornom odboru i tematskim grupama DERK zastupljen.




U cilju informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti  Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.