Godišnji izvještaji 2017 Štampaj

Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2017. godini razmatran je
- na 61. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održanoj 17. maja 2018. godine, i
- na 42. sjednici Doma naroda održanoj 5. juna 2018. godine.
Oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila su Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2017. godini.
Sa namjerom informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti, u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje revidirane godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.