Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini Štampaj


Tržišnim pravilima uređuju se odnosi između NOS-a BiH i licenciranih učesnika na tržištu električne energije definišući same učesnike, obim njihovih aktivnosti i komercijalnih odnosa na elektroenergetskom tržištu.

Tržišnim pravilima se definiše i način na koji NOS BiH izvršava svoje obaveze, a koje se odnose na upravljanje i rad mehanizma za balansiranje, upravljanje sporazumima za nabavku pomoćnih usluga, obezbjeđenje podataka za  poravnanjeenergetskih transakcija (komercijalna mjerenja), upravljanje zagušenjima, raspodjelu naknada  za neželjena odstupanja sa vanjskim kontrolnim zonama, ispostavu računa za pomoćne  usluge i balansiranje i dr.


BALANSNO TRŽIŠTE U BIH


KONCEPT POMOĆNIH USLUGA ZA BALANSIRANJE EES BIH

Koncept pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine utvrđen je odlukom DERK-a broj 04-02-1-308-19/13 od 26. marta 2014. godine.
Dokument predstavlja smjerokaz za inoviranje i upotpunjavanje postojećeg regulatornog okvira pružanja pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema BiH i za njegovo operativno stavljanje u funkciju. 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.