Tržište - Odluke u ranijem periodu Štampaj


Koncept pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine utvrđen je odlukom DERK-a broj 04-02-1-308-19/13 od 26. marta 2014. godine.
Dokument predstavlja smjerokaz za inoviranje i upotpunjavanje postojećeg regulatornog okvira pružanja pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema BiH i za njegovo operativno stavljanje u funkciju.


 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.