SAOPĆENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU U BRČKO DISTRIKTU BIH Ispis

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 11. ožujka 2020. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave, donesene su odluke o tarifama za distribuciju i opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH, koje će se primjenjivati od 1. travnja 2020. godine.

Prilikom određivanja tarifnih stavaka za distribuciju u potpunosti su uvaženi stvarni troškovi za svaku od kategorija kupaca, što je u funkciji potpunog otvaranja tržišta električne energije.

Odlukom o tarifama za opskrbu definirane su ukupne cijene električne energije koje uključuju i uslugu distribucije. Ove tarife primjenjuje se samo za kućanstva i komercijalne kupce (ostala potrošnja na 0,4 kV) koji ne iskoriste svoje pravo izbora opskrbljivača na tržištu.

Uzimajući u obzir odobrene troškove za distribuciju električne energije, te aktualne energetske veličine na području kojim kao operator distribucijskog sustava upravlja Komunalno Brčko, prosječna tarifa za distribuciju električne energije zadržana je na dosadašnjoj razini (5,57 feninga/kWh), pri čemu su promijenjeni tarifni stavci za pojedine tarifne skupine kupaca i kategorije potrošnje kako bi se uzele u obzir promjene u načinu potrošnje i energetskim veličinama koje su nastale u vremenu od prvobitnog određivanja tarifnih stavaka za distribuciju električne energije.

Prosječna prodajna cijena za opskrbu kupaca u kategoriji potrošnje kućanstva se povećava za 4,5%, dok za kategoriju 0,4 kV - ostala potrošnja povećanje iznosi 0,5% u odnosu na realizirane prosječne cijene u navedenim kategorijama potrošnje.

Pri donošenju odluka, DERK je uvažio Program Vlade Brčko Distrikta BiH kojim se ugroženim kupcima subvencionira dio troškova za utrošenu električnu energiju, u koji je uključeno preko 30% kućanstava na tom području.

 

---

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je neovisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i jednakopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sustava i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i opskrbom kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.