САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – ДЕРК ДОНИО ОДЛУКЕ О ТАРИФАМА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ И СНАБДИЈЕВАЊЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ Штампа

На сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 11. марта 2020. године у Тузли, након проведене јавне расправе, донесене су одлуке о тарифама за дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом у оквиру универзалне услуге у Брчко Дистрикту БиХ, које ће се примјењивати од 1. априла 2020. године.

Приликом одређивања тарифних ставова за дистрибуцију у потпуности су уважени стварни трошкови за сваку од категорија купаца, што је у функцији потпуног отварања тржишта електричне енергије.

Одлуком о тарифама за снабдијевање дефиниране су укупне цијене електричне енергије које укључују и услугу дистрибуције. Ове тарифе примјењује се само за домаћинства и комерцијалне купце (остала потрошња на 0,4 kV) који не искористе своје право избора снабдјевача на тржишту.

Узимајући у обзир одобрене трошкове за дистрибуцију електричне енергије, те актуелне енергетске величине на подручју којим као оператор дистрибутивног система управља Комунално Брчко, просјечна тарифа за дистрибуцију електричне енергије задржана је на досадашњем нивоу (5,57 фенинга/kWh), при чему су промијењени тарифни ставови за поједине тарифне групе купаца и категорије потрошње како би се узеле у обзир промјене у начину потрошње и енергетским величинама које су настале у времену од првобитног одређивања тарифних ставова за дистрибуцију електричне енергије.

Просјечна продајна цијена за снабдијевање купаца у категорији потрошње домаћинства се повећава за 4,5%, док за категорију 0,4 kV - остала потрошња повећање износи 0,5% у односу на реализиране просјечне цијене у наведеним категоријама потрошње.

При доношењу одлука, ДЕРК је уважио Програм Владе Брчко Дистрикта БиХ којим се угроженим купцима субвенционира дио трошкова за утрошену електричну енергију, у који је укључено преко 30% домаћинстава на том подручју.

 

---

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је независна и непрофитна институција Босне и Херцеговине, која дјелује у складу са принципима објективности, транспарентности и равноправности, и има надлежности и одговорности над пријеносом електричне енергије, операцијама пријеносног система и међународном трговином електричном енергијом, као и над производњом, дистрибуцијом и снабдијевањем купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.