Годишњи извјештаји 2016 Штампа


Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2016. години разматран је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Извјештај је усвојен
- на 45. сједници Представничког дома одржаној 10. маја 2017. године, и
- на 29. сједници Дома народа одржаној 29. маја 2017. године.Са намјером информисања заинтересованих лица и шире јавности, Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује годишње финансијске извјештаје заједно са мишљењем ревизора о објективности исказаног финансијског положаја и резултата пословања у претходној години.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.