OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFE ZA RAD NEOVISNOG OPERATORA SUSTAVA I TARIFA ZA SUSTAVNU I POMOĆNE USLUGE Ispis

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifu za rad neovisnog operatora sustava i tarife za sustavnu i pomoćne usluge.

Neovisnom operatoru sustava u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, na temelju njegovog zahtjeva, odnosno sada raspoloživih i u tijeku tarifnog postupka pribavljenih podataka, bit će određen potreban godišnji prihod i odobrena struktura troškova koji će biti uključeni u tarifi za rad reguliranog subjekta, te utvrđene tarife za sustavnu uslugu i pomoćne usluge.

Tarifni postupak mora osigurati da tarife budu utemeljene na činjenicama i procjenama koje zadovoljavaju opća načela o formiranju tarifa i kriterije navedene u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH, Metodologiji za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, neovisnog operatora sustava i pomoćne usluge.

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresirane da imaju priliku do 22. studenog 2019. godine ostvariti uvid u kompletnu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ). Zahtjev, odnosno raspoloživi podatci u postupku odobravanja tarifa bit će dostupni na web stranici DERK-a www.derk.ba.

 

Istodobno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE

Odlučujuće činjenice u tarifnom postupku bit će utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u ponedjeljak, 16. prosinca 2019. godine, sa početkom u 13,00 sati, u Kongresnoj dvorani Hotela “Tuzla” u Tuzli.

Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutne osobe koje predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Osobe koje su zainteresirane da u svojstvu umješača sudjeluju u tarifnom postupku, uključujući i formalnu javnu raspravu, moraju dostaviti pisane zahtjeve DERK-u do 22. studenog 2019. godine. Status umješača može se dodijeliti osobi koja dokaže izravan interes za postupak odobrenja tarife, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.