OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - RES BH Ispis


Pravna osoba “Renewable Energy Solutions BH” d.o.o., Banja Luka zainteresirana je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijela zahtjev za izdavanje licence. Podnositelj zahtjeva je u posjedu privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, koja važi do 15. rujna 2023. godine.

Društvo je osnovano aktom o osnivanju 27. siječnja 2022. godine i registrirano Rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka (MBS: 57-01-0048-22; MB: 11215947). Osnivači/članovi subjekta upisa su: STEMYANA LIMITED, Stasinou 44, Strovolos 2002, Nikozija CIPAR, sa 75% udjela u kapitalu i Jovan Dević iz Banja Luke sa 25% udjela u kapitalu.

Podnositelj zahtjeva je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i financijske mogućnosti podnositelja da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama.

Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuiranu opskrbu električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u Uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa Državne regulatorne komisije za električnu energiju.

Osobe zainteresirane za stjecanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju do 22. kolovoza 2023. godine. Status umješača DERK može dodijeliti osobi koja dokaže izravan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence je definirana člankom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare u vezi zahtjeva za izdavanje licence na adresu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302 077, e‑mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.