OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Ispis

“Green Energy Trading – Trgovina Zelenom Energijom” d.o.o. Široki Brijeg, zainteresirano je da obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijelo zahtjev za izdavanje privremene licence.

Društvo je registrovano 22. decembra 2020. godine Rješenjem Općinskog suda u Širokom Brijegu (Matični broj subjekta upisa: 64-01-0093-20) pod nazivom “HH savjetovanjeˮ d.o.o. Osnivač/član subjekta upisa – fizička osoba: Franjo Herceg, Široki Brijeg. Od 13. aprila 2022. godine novi naziv Društva je: “Green Energy Trading – Trgovina Zelenom Energijomˮ d.o.o. Široki Brijeg.

Podnositelj zahtjeva za privremenu licencu je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnositelja da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama.

Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u Uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa DERK-a.

Osobe zainteresirane za stjecanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 5. augusta 2022. godine. Status umješača DERK može dodijeliti osobi koja dokaže direktan interes za postupak izdavanja privremene licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje privremene licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja privremene licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare na zahtjev za izdavanje privremene licence na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.