OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Ispis


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 5.11.2020. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu „Interenergo“ d.o.o. Sarajevo.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektroničkoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u utorak 10.11.2020. godine sa početkom u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do srijede 11.11.2020. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.