OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Ispis

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od srijede 8.1.2020. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu “Petrol BH Oil Company” d.o.o. Sarajevo.

Zainteresirana lica mogu bez naknade dobiti pripremljene Nacrte u sjedištu DERK-a, ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u srijedu 15.1.2020. godine sa početkom u 10:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do četvrtka 16.1.2020. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.