OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BIH Ispis

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifne stavove za usluge distribucije električne energije i tarifne stavove za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH.

Javnom poduzeću “Komunalno Brčko”, d.o.o. Brčko, na temelju njegovog zahtjeva, odnosno sada raspoloživih i u tijeku tarifnog postupka pribavljenih podataka, bit će određene tarife, odnosno cijene distribucije električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu usluga distribucije električne energije od kupaca električne energije, kao i tarife, odnosno cijene električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu električne energije od kupaca električne energije koji se opskrbljuju u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Tarifni postupak mora osigurati da tarife budu utemeljene na činjenicama i procjenama koje zadovoljavaju opća načela o formiranju tarifa i kriterije navedene u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH, Metodologiji za određivanje tarifa za opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge u Brčko Distriktu BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu BiH.

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresirane da imaju priliku do 22. studenog 2019. godine ostvariti uvid u kompletnu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ). Zahtjev, odnosno raspoloživi podatci u postupku odobravanja tarifa bit će dostupni na web stranici DERK-a www.derk.ba.


Istodobno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE

 Odlučujuće činjenice u tarifnom postupku bit će utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u srijedu, 11. prosinca 2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, u Dvorani za edukacije Direkcije za financije Brčko Distrikta BiH.

Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutne osobe koje predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Osobe koje su zainteresirane da u svojstvu umješača sudjeluju u tarifnom postupku, uključujući i formalnu javnu raspravu, moraju dostaviti pisane zahtjeve DERK-u do 22. studenog 2019. godine. Status umješača može se dodijeliti osobi koja dokaže izravan interes za postupak odobrenja tarife, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.