OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Ispis

Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresirane da će u utorak, 8. siječnja 2019. godine, omogućiti uvid javnosti u Nacrt pravilnika o radu mreža u vezi priključivanja.

Ovim Pravilnikom vrši se transponiranje dijela pravila koja važe u Europskoj uniji o radu mreža u vezi priključivanja, u segmentu koji je u nadležnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju, a čija provedba se vrši bez odlaganja.

Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa uredbama Europske komisije, prilagođenim pravnom okviru Energetske zajednice kroz odluke Stalne skupine na visokoj razini od 12. siječnja 2018. godine.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt pravilnika u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektroničkom obliku sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK‑a najkasnije do 18. siječnja 2019. godine.

 
DERK © 2004-2022. Sva prava pridržana.