OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - MEDOŠ ONE   Štampaj

Pravno lice “Medoš Oneˮ d.o.o., Banja Luka, zainteresirano je da obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijelo zahtjev za izdavanje licence.

Osnivač i jedini član društva je “MINECO Limitedˮ, društvo sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano, postoji i posluje u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva, sa registriranim sjedištem u Londonu, na adresi: 31-41 Worship Street, EC2A 2DX.

Podnosilac zahtjeva je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnositelja da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama.

Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u Uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Evropske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa DERK‑a.

Osobe zainteresirane za sticanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK‑u do 20. januara 2023. godine. Status umješača DERK može dodijeliti osobi koja dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK‑a ili uputiti pisane komentare u vezi zahtjeva za izdavanje licence na adresu DERK‑a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302 077, e‑mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.