OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Štampaj

INOZEMNI CENTAR TRGOVINE d.o.o. sa sjedištem u Širokom Brijegu (ICT d.o.o.) podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

Društvo je upisano 2018. godine u registar Općinskog suda u Širokom Brijegu, pod matičnim brojem subjekta 64-01-0051-18. Osnivač subjekta upisa je Dodig Srećko.

Podnositelj zahtjeva je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje privremene licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnositelja da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama. Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definisanom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u uvjete za korištenje privremene licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa DERK-a.

Lica zainteresirana za sticanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 15.01.2020. godine. Status umješača DERK može dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak izdavanja privremene licence, koji je drugačiji od opšteg javnog interesa za izdavanje privremene licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare na zahtjev za izdavanje privremene licence na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.