ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересиране да ће од петка 4.6.2021. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву “Б.С.И.” друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину феролегурама, Јајце.

Заинтересиране особе могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту ДЕРК-а, или исти преузети у електроничкој форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на опћој јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Ђорђа Михајловића 4/II, у четвртак 10.6.2021. године са почетком у 11:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре који буду достављени до петка 11.6.2021. године.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.