OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 1. 9. 2022. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine po zahtjevu Javnog poduzeća za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o., Brčko Distrikt BiH.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektroničkoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u srijedu 7. 9. 2022. godine sa početkom u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do četvrtka 8. 9. 2022. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.