OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 28. 7. 2022. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu “Renewable Energy Solutionsˮ d.o.o. Banja Luka.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektroničkoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u srijedu 3. 8. 2022. godine sa početkom u 13:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do četvrtka 4. 8. 2022. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.