OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZMJENA I DOPUNA TARIFNE METODOLOGIJE Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u svom radu kontinuirano prati i podupire proces razvoja tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini. Siguran i pouzdan rad elektroenergetskog sistema, uz postojanje funkcionalnog načina pružanja pomoćnih usluga, je osnovni preduvjet za daljnji razvoj tržišta i kvalitetno snabdijevanje kupaca električne energije. Efikasno balansno tržište mora se zasnivati na transparentnim odnosima između svih učesnika na tržištu električne energije.

Analizirajući dosadašnji rad balansnog tržišta u Bosni i Hercegovini, te razvoj energetskih propisa Evropske unije koji putem mehanizama Energetske zajednice postaju obavezujući i za BiH, DERK procjenjuje da postoje opravdani razlozi za njegovo unapređenje. U tom cilju je DERK na sjednici održanoj 28. jula 2021. godine utvrdio Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge.

Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju daje

OBAVIJEST
O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge daje se na uvid javnosti u cilju prikupljanja primjedbi, komentara i mišljenja zainteresiranih lica, a u svrhu poboljšanja teksta.

Zainteresirana lica mogu bez naknade dobiti Nacrt odluke u sjedištu DERK-a u (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II) ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba. Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će se održati u utorak 7. septembra 2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, putem internet komunikacijske platforme. Općoj javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresirana lica, bez posebnih ograničenja osim u pogledu trajanja izlaganja komentara, a čiji zahtjev za učešće bude dostavljen DERK-u do dana koji prethodi održavanju rasprave.

Pisani komentari mogu se uputiti na adrese DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, telefax 035 302077, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ) do 8. septembra 2021. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.