OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da je omogućen uvid javnosti u Nacrt pravilnika o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta električne energije, koji je DERK utvrdio 11. marta 2020. godine.

Ovim Pravilnikom se u oblasti električne energije vrši transpozicija Uredbe (EU) br. 1227/2011 od 25. oktobra 2011. godine o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije, prilagođene pravnom okviru Energetske zajednice Odlukom Ministarskog vijeće Energetske zajednice broj D/2018/10/MC-Enc od 29. novembra 2018. godine. Pravilnik uspostavlja pravila za zabranu malverzacija koje utiču na pravilno funkcioniranje veleprodajnog tržišta električne energije, i uređuje nadzor veleprodajnog tržišta električne energije.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt pravilnika u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi, koja će, zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, biti održana uz korištenje internet komunikacijske platforme u četvrtak 7. maja 2020. godine u 11,00 sati. Pozivaju se zainteresirana lica da do 6. maja 2020. godine na e mail adresu DERK-a Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli dostave prijavu za učešće na raspravi. Na osnovu podnešenih prijava DERK će učesnicima dostaviti upute u vezi korištenja internet komunikacijske platforme.

Državna regulatorna komisija za električnu energiju će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji na njenu adresu budu dostavljeni do 8. maja 2020. godine.

[Dodatne informacije o aktivnostima u pripremi Nacrta pravilnika dostupne su na internet stranici DERK-a, u dijelu koji nosi naslov REMIT http://www.derk.ba/remit.]

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.