Годишњи извјештаји 2016 Штампа

Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2016. години разматран је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Извјештај је усвојен

  • на 45. сједници Представничког дома одржаној 10. маја 2017. године, и
  • на 29. сједници Дома народа одржаној 29. маја 2017. године.

Извјештај о раду ДЕРК-а у 2016. години:

  • резимира кључне активности Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2016. години и прати процес приближавања Босне и Херцеговине европским стандардима функционисања тржишта електричне енергије,
  • омогућава сазнања о основним показатељима електроенергетског система, о карактеристикама, промјенама и цијенама на тржишту електричне енергије у региону и Босни и Херцеговини,
  • пружа најзначјније информације о енергетским асоцијацијама које имају посебан значај за регулаторне органе, са нагласком на институције Енергетске заједнице, у чијем је Регулаторном одбору и тематским групама ДЕРК заступљен.
Са намјером информисања заинтересованих лица и шире јавности, Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује годишње финансијске извјештаје заједно са мишљењем ревизора о објективности исказаног финансијског положаја и резултата пословања у претходној години.

 
DERK © 2004-2019. Сва права придржана.