Годишњи извјештаји 2013 Штампа

Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2013. години, усвојен је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 68. сједници Представничког дома одржаној 12. јуна 2014. године и на 39. сједници Дома народа одржаној 10. јула 2014. године.

Извјештај о раду ДЕРК-а у 2013. години:

  • резимира кључне активности Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2013. години и прати процес приближавања Босне и Херцеговине европским стандардима функционисања тржишта електричне енергије,
  • омогућава сазнања о основним показатељима електроенергетског система, о карактеристикама, промјенама и цијенама на тржишту електричне енергије у региону и Босни и Херцеговини,
  • пружа најзначјније информације о енергетским асоцијацијама које имају посебан значај за регулаторне органе, са нагласком на институције Енергетске заједнице, у чијем је Регулаторном одбору и тематским групама ДЕРК заступљен.
Са намјером информисања заинтересованих лица и шире јавности, Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује годишње финансијске извјештаје заједно са мишљењем ревизора о објективности исказаног финансијског положаја и резултата пословања у претходној години.

 
DERK © 2004-2019. Сва права придржана.