Годишњи извјештаји 2011 Штампа

Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2011. години, усвојен је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматрао је и већином гласова присутних, уз један глас против и један уздржан, усвојио Извјештај о раду ДЕРК-а на својој 27. сједници одржаној 10. маја 2012. године.

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ разматрао је и једногласно усвојио Извјештај о раду ДЕРК-а, на 15. сједници дома одржаној 15. маја 2012. године.

Извјештај о раду ДЕРК-а у 2011. години:

  • резимира кључне активности Државне регулаторне комисије за електричну енергију прати процес приближавања Босне и Херцеговине регионалним и европским стандардима функционисања тржишта електричне енергије,
  • омогућава сазнања о основним величинама електроенергетског система, о карактеристикама, промјенама и цијенама на тржишту електричне енергије регије и БиХ,
  • представља показатеље за мјерење достигнућа БиХ у производњи, потрошњи и трговини електричном енергијом са земљама у окружењу,
  • даје пресјек занимања енергетских асоцијација, са нагласком на институције Енергетске заједнице у чијем је Регулаторном одбору и струковним тијелима ДЕРК заступљен.

Провођењем екстерне ревизије ДЕРК обезбјеђује независан и поуздан извјештај о коришћењу имовине, управљању приходима и расходима који ДЕРК сваке године објављује ради пружања информација о свом финансијском положају и резултатима пословања.


 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.