Dobrodošli na službenu stranicu DERK-a Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

DERK je osnovala Parlamentarna skupština BiH donošenjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije i imenovanjem članova Komisije.


 

OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Pokreće se postupak ukidanja licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom registracijskog broja 05-28-12-118-19/18, izdate 23.5.2018. godine Društvu “Erdal”,&nb [ ... ]


232. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 16.10.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  232. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim slijedećim dnevnim r [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od subote 7.9.2019. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje d [ ... ]


231. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 11.09.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  231. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Društvo Axpo BH d.o.o. Sarajevo je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj [ ... ]


230. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 24.07.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  230. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


229. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.06.2019. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  229. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


228. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.06.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  228. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


227. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 13.06.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  227. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresovane da će od srijede 22.5.2019. godine omogućiti uvid [ ... ]


226. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 16.05.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  226. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


JAVNI OGLAS

Javni oglas o prodaji vozila putem javne prodaje-licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda zajedno sa Obrascem za ponudu mozete preuz [ ... ]


OBAVIJEST O NASTAVKU 208. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Nastavak dvije stotine osme redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju održat će se u srijedu 8. maja 2019. godine [ ... ]


225. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.03.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  225. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA AKTIVNOSTI NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) podnio je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavan [ ... ]


224. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 14.03.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  224. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


223. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.02.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  223. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


222. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 19.02.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  222. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od subote 2.2.2019. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


221. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 24.01.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  221. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresirane da će u utorak, 8. januara 2019. godine, omogućiti uvid j [ ... ]


220. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 17.01.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  220. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“EZPADA” d.o.o. Mostar podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djel [ ... ]


219. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.12.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  219. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


218. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 18.12.2018. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  218. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


217. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 20.11.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  217. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak određivanja tarif [ ... ]


216. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 07.11.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  216. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


215. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 19.09.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  215. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


214. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 29.08.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  214. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆIH JAVNIH RASPRAVA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će u četvrtak 9.8.2018. godine omogućiti uvid javnosti  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privremene lic [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Društvo G-Petrol d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Drža [ ... ]


213. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 26.07.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  213. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


212. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 10.07.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  212. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


211. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 28.06.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  211. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


210. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 12.06.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  210. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST O PROVOĐENJU SKRAĆENOG POSTUPKA U RJEŠAVANJU SPORA

“Prevent BH”, d.o.o. Sarajevo podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za rješavanje spora u pri [ ... ]


PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE RAČUNARSKE OPREME


Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme donesena je na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održano [ ... ]


209. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 23.05.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  209. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST - TARIFA NOS BIH


Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 18. aprila 2018. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave donijet [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE - "ALUMINIJ TRADE"


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će u srijedu 18.4.2018. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


208. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Zbog obaveza članova Komisije, 208. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) održati će se u srijedu, 18.04.20 [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNIH RASPRAVA

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 4.4.2018. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo sa ograničenom odgovornosti “ALUMINIJ Trade” Mostar, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtj [ ... ]


OBAVIJEST ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE


Od 1. januara 2015. godine, kao kupci iz kategorije domaćinstva, imat ćete pravo da izaberete Vašeg snabdjevača električnom energijom. To znači  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Erdal d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanj [ ... ]


207. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 13.03.2018. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  207. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  "ENERGY FINANCING TEAM“ d.o.o. Bileća podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje lice [ ... ]


JAVNI OGLAS


Javni oglas o prodaji vozila putem javne prodaje-licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda zajedno sa Obrascem za ponudu mozete preuz [ ... ]


206. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 07.02.2018. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  206. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 19.1.2018. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH
Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) j [ ... ]


205. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.12.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  205. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo Vitol Adriatik d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA - ELEKTROPRIJENOS BIH


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odre [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA - NOS BIH


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom, pokrenula je postupak određivanja t [ ... ]


204. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 14.12.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  204. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom, pokrenula je postupak određiv [ ... ]


203. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 22.11.2017. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  203. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU

Plan nabavki za 2018. godinu je donesen na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 25. 10. 2017. godine. Ispunjavaju [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da se u petak 27.10.2017. godine, na uvid i komentare [ ... ]


202. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 02.11.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  202. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST O POKRETANJU POSTUPKA ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BIH


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK ) je nezavisna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima obje [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTIH JAVNIH RASPRAVA O NACRTIMA ODLUKA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da se u petak 6. oktobra 2017. godine, na uvid i komentare ja [ ... ]


201. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 11.10.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  201. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je utvrdila kompletnost zahtjeva za izdavanje licence za djelatnost međunarodne trgovine [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTIH JAVNIH RASPRAVA

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 8.9.2017. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


200. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 14.09.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  200. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je utvrdila kompletnost zahtjeva za izdavanje licence za djelatnost međunarodne trgovine [ ... ]


199. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 23.08.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  199. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 3.8.2017. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Društvo “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električ [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE

  Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijet je zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti trgovine i s [ ... ]


198. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 26.07.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  198. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


HSE BH Energetsko preduzeće d.o.o. Sarajevo podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence  [ ... ]


197. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 29.06.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  197. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


196. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.06.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  196. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODRŽAVANJA OPŠTE JAVNE RASPRAVE

  Opšta javna rasprava o inoviranom tekstu Nacrta pravilnika o priključku, umjesto 15. juna 2017. godine,   održaće se u četvrtak 22 [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTE JAVNE RASPRAVE


U postupku kreiranja i donošenja Pravilnika o priključku, Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane d [ ... ]


195. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 30.05.2017. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  195. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVJEŠTENJE O PRODAJI VOZILA PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

Predmet prodaje je putničko/terensko vozilo “VW Tiguan”, godina proizvodnje: 2012. godina, motor: 2.0 dizel, najveća snaga motora: 103 kW. Vozil [ ... ]


194. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U ponedjeljak, 03.04.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  194. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

DERK odobrio Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže za period 2017. – 2026. godina
Na sjednici Državne regulatorne komisije za ele [ ... ]


PLAN NABAVKI ZA 2017. GODINU


Plan nabavki za 2017. godinu je donesen na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 22. decembra 2016. godine. Ispu [ ... ]


193. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 26.01.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  193. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 22. decembra 2016. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave, donese [ ... ]


192. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.decembra 2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  192. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


191. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 22.decembra 2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  191. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


CEER IZRAŽAVA DOBRODOŠLICU BOSNI I HERCEGOVINI

Prenosimo saopćenje za štampu Vijeća evropskih energetskih regulatora (CEER) preuzeto sa web stranice CEER-a:   Državna regulatorna komisij [ ... ]


190. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 15.decembra 2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  190. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odre [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST O PROVOĐENJU SKRAĆENOG POSTUPKA

Elektroprijenos Bosne i Hercegovine, Banja Luka i JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Mostar podnijeli su Državnoj regulatornoj komis [ ... ]


189. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 30.novembra 2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  189. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

U skladu sa članom 4.3 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA PO ZAHTJEVU NOS-a BIH


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odredi [ ... ]


DOPUNA DNEVNOG REDA 188. REDOVNE SJEDNICE DERK-a

Predloženi Dnevni red 188. redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju koja će se održati u srijedu 16. novembra 2016. g [ ... ]


188. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 16.11.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  188. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TEHNIČKE RASPRAVE

U postupku kreiranja i donošenja Pravilnika o priključku, Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane d [ ... ]


187. REDOVNA SJEDNICA DERK-a


U ponedjeljak, 31.10.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  187. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


186. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.09.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  186. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


185. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U utorak, 30.08.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  185. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


184. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U ponedjeljak, 08.08.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  184. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST

OBAVIJEST ZA JAVNOST o pokretanju postupka određivanja tarifnih stavova za usluge distribucije električne energije  i tarifnih stavova za [ ... ]


2. VANREDNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 28.07.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  2. vanredna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu en [ ... ]


183. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 21.07.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  183. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


PODNIJETI ZAHTJEVI


Listu podnijetih zahtjeva za izdavanje licenci možete pogledati  OVDJE
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.