Лиценце-Поднијети захтијеви Штампа

Листа поднијетих захтјева за издавање лиценце

 

Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Очекивано вријеме доношења одлуке о издавању лиценце

1.

05-28-12-376-1/19

“PETROLl BH OIL COMPANY” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а Сарајево

25.10.2019.

 

Међународна трговина електричном енергијом

Докомплетирање захтјева

 

 

Поступак укидањa лиценце на иницијативу ДЕРК-а

 

Регистарски број

Назив власника лиценце

Мјесто и адреса власника лиценце

Дјелатност за коју је издата лиценца

Статус

1.

05-28-12-118-19/18

Ердал д.о.о.Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

Међународна трговина електричном енергијом

Donošenje konačne odluke na redovnoj sjednici

 

 
DERK © 2004-2019. Сва права придржана.