Лиценце-Поднијети захтијеви Штампа

Листа поднијетих захтјева за издавање лиценце

 

Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Очекивано вријеме доношења одлуке о издавању лиценце

1.

05-28-12-286-1/18

“Г-Петрол” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

13.7.2018.

26.7.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

Објављен нацрт одлукеЈавна расправа

 

2.

05-28-12-296-1/18

“LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука

Јована Дучића 23а, Бања Лука

24.7.2018.

26.7.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

Објављен нацрт одлукеЈавна расправа

 

 
• Преглед поднијетих захтјева за издавање лиценце поднесених Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске
• Преглед поднијетих захтјева за издавање лиценце поднесених Регулаторној комисији за енергију у Федерацији БиХ


 

 

Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Očekivano vrijeme donošenja odluke o izdavanju licence

1.

05-28-12-190-1/15

Interenergod.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

2.6.2015.

24.6.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Utvrđivanje Nacrta odluke o izdavanju licence

 

2

05-28-12-222-1/15

EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanarid.o.o. Stanari

Stanari bb

15.7.2015.

28.7.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Prikupljanje komentara javnosti na zahtjev i zahtjeva za stjecanje statusa umješača

 

3

05-28-12-239-1/15

“Steelmin BH” d.o.o. Jajce

Skela bb, Jajce

07.8.2015.

 

Međunarodna trgovina električnom energijom za osobne potrebe

Utvrđivanje kompletnosti zahtjeva

 

 

 
DERK © 2004-2018. Сва права придржана.