Карта ЕЕС Штампа

Карта електроенергетског система Босне и Херцеговине са оперативним подручјима “Електропријеноса БиХ” и подручјима електропривреда (децембар 2019. године)

Karta EES BiH

 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.