Međunarodna regulatorna saradnja Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je članica više međunarodnih asocijacija čije ciljeve, funkcije i ovlaštenja u oblasti regulacije tržišta energije prihvaća i u svojoj regulatornoj praksi podržava. DERK redovno prati, koristi ili u različitim vidovima participira u organima i aktivnostima posebno slijedećih asocijacija:Regulatorni odbor Energetske zajednice (ECRB) je uspostavljen u skladu sa članom 58. Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, kao jedna od institucija Energetske zajednice. ECRB čine predstavnici državnih regulatornih tijela Ugovornih strana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo*, Makedonija, Moldavija, Srbija i Ukrajina) i Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, uz pomoć po jednog regulatora iz zemalja učesnica iz EU, te jednog predstavnika Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER). ECRB razmatra pitanja regulatorne saradnje i ima ključnu ulogu u radu proširenog tržišta.


erra-logo

Regionalna asocijacija energetskih regulatora (ERRA) je organizacija nezavisnih regulatornih tijela za energiju iz Centralne Evrope i Evroazije, sa pridruženim članicama iz Afrike, Azije, Bliskog istoka i Amerike. Članice ERRA-e dolaze iz 34 države.
Ciljevi ERRA-e su poboljšanje reguliranja energetskih djelatnosti u zemljama članicama, podsticanje razvoja nezavisnih i stabilnih regulatora, poboljšanje saradnje između regulatora, razmjena informacija, istraživačkog rada i iskustva između članica, bolji pristup informacijama o svjetskoj praksi u reguliranju energetskih djelatnosti.


medreg logo 2013

Asocijacija mediteranskih energetskih regulatora (MEDREG) promovira saradnju energetskih regulatora iz zemalja sjeverne, južne i istočne obale Mediteranskog bazena. MEDREG okuplja regulatorna tijela iz Albanije, Alžira, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Egipta, Francuske, Grčke, Hrvatske, Italije, Izraela, Jordana, Kipra, Libije, Malte, Maroka, Palestinske uprave, Portugala, Slovenije, Španije, Tunisa i Turske. U cilju unapređenja jasnog, stabilnog i usklađenog pravnog i regulatornog okvira, Asocijacija ima podršku Evropske komisije i Vijeća evropskih energetskih regulatora (CEER).


ICER

Međunarodna konfederacija energetskih regulatora (ICER) predstavlja dobrovoljni okvir za saradnju na svjetskom nivou. Cilj ICER-a je da poboljša informiranost javnosti i kreatora političkih odluka, kao i razumijevanje reguliranja energije i njegove uloge u rješavanju širokog spektra socio-ekonomskih, okolišnih i tržišnih pitanja. Preko 250 regulatornih tijela sa šest kontinenata, putem 11 regionalnih regulatornih asocijacija i dva nacionalna energetska regulatorna tijela ostvaruju članstvo u ICER-u.


CEER-logo

Vijeće evropskih energetskih regulatora (CEER) je neprofitna asocijacija koja okuplja energetske regulatore. Njeni članovi i posmatrači su nezavisna, zakonom propisana tijela odgovorna za reguliranje energije na državnom nivou. Ovo Vijeće okuplja 36 nacionalnih regulatornih tijela iz država članica Evropske unije, Evropske slobodne trgovinske zone (EFTA) i zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, uključujući Ugovorne strane Energetske zajednice. Vijeće evropskih energetskih regulatora prednjači u aktivnostima na razvoju konkurentnih energetskih tržišta i jačanju uloge kupaca.


 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.