Registar licenci Štampaj
Sažetak registra važećih licenci

 

Registarski broj licence

 

USLOVI

Naziv vlasnika licence

 

ODLUKE

Adresa vlasnika licence

Datum izdavanja licence

Period važenja licence

Djelatnost za koju se izdaje

Izmjene, dopune, suspenzija, ukidanje ili prenos licence

Napomena

1.

05-28-12-30-21/12

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

3.7.2012.

12.7.2012. do 11.7.2019.

Nezavisni operator sistema

-

-

2.

05-28-12-341-20/12

 

PRILOZI

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine”, a.d. Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

17.1.2013.

1.2.2013. do 31.1.2023.

Prenos električne energije

-

-

3.

05-28-12-413-28/12

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko Distrikt BiH

17.1.2013.

19.1.2013. do 31.10.2020.

Distribucija električne energije u Brčko Distriktu BiH

-

-

4.

05-28-12-440-17/12

“ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o. Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

19.3.2013.

1.7.2013. do 30.06.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Do 21. 3. 2014. poslovalo kao "EFT" d.o.o. Trebinje, na adresi Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje

 

5.

05-28-12-385-16/13

“EZPADA” d.o.o. Mostar

Biskupa Čule bb, Mostar

26.3.2014.

1.5.2014. do 30.4.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

6.

05-28-12-217-17/14

“COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 6, Banja Luka

16.10.2014.

1.11.2014. do 21.5.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

7.

05-28-12-236-17/14

Axpo BH d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

16.10.2014.

22.11.2014. do 21.11.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

8.

05-28-12-387-17/14

PETROL BH OIL COMPANYd.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24 a Sarajevo

25.2.2015.

1.3.2015. do 29.2.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

9.

05-28-12-190-17/15

Interenergod.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

28.10.2015.

1.1.2016. do 31.12.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

10.

05-28-12-264-17/15

HEP-Energija d.o.o. Mostar

Vukovarska bb, Mostar

18.11.2015.

1.12.2015. do 30.11.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

HEP-Trade d.o.o. Mostar promijenilo naziv Društva - Odluka

 

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Do 16.9. 2016. godine poslovalo kao HEP-Trade d.o.o. Mostar, na adresi Kralja Tomislava 11b

 

11.

05-28-12-294-18/15

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

15.12.2015.

19.12.2015. do 18.12.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

12.

05-28-12-306-17/15

GEN-I d.o.o. Sarajevo

Hamdije Kreševljakovića 7, Sarajevo

27.1.2016.

1.3.2016. do 28.2.2021.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

13.

05-28-12-357-18/15

“Vitol Adriatik” d.o.o. Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

24.3.2016.

24.3.2016. do 23.3.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

14.

05-28-12-33-16/16

“Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo

Kaptol 5/2, Sarajevo

25.4.2016.

1.6.2016. do 31.5.2021.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

15.

05-28-12-125-17/16

Erdal d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

28.6.2016.

1.7.2016. do 30.6.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Prvo plinarsko društvo d.o.o. promijenilo naziv Društva - Odluka

Privremena

16.

05-28-12-136-18/16

“G-Petrol” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

21.7.2016.

1.8.2016. do 31.7.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

17.

05-28-12-207-17/17

HSE BH d.o.o. Sarajevo

Alije Isaković 1, Sarajevo

23.8.2017.

1.12.2017. do 30.11.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

18.

05-28-12-223-16/17

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko Distrikt BiH

11.10.2017.

1.11.2017. do 31.10.2022.

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

-

-

19.

05-28-12-228-18/17

“EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari

Stanari bb

11.10.2017.

1.11.2017. do 31.10.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

20.

05-28-12-255-15/17

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Mile Budaka 106A, Mostar

2.11.2017.

1.1.2018. do 31.12.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

21.

05-28-12-265-15/17

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

2.11.2017.

1.1.2018. do 31.12.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

22.

05-28-12-275-20/17

JP ”Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. – Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

22.11.2017.

1.1.2018. do 31.12.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

 
Biskupa Čule bb,

Mostar

25.3.2009.

1.5.2009. do 30.4.2014.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Društvo je do 15. 02. 2013. poslovalo pod nazivom "EZPADA" d.o.o. Čapljina, sa sjedištem u Čapljini, na adresi Ante Starčevića 5

 
DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.