ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересоване да ће у суботу 9.7.2016. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву Г-Петрол д.о.о. Сарајево.

Заинтересована лица могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту ДЕРК-а, или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Мишка Јовановића 4/II, у уторак 12.7.2016. године у 12:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре достављене на адресу ДЕРК-а најкасније до сриједе 13.7.2016. године.

 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.