ODLUKA O PRIVREMENOM UREĐENJU NAČINA OBEZBJEĐENJA I PRUŽANJA POMOĆNIH USLUGA I BALANSIRANJA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE Štampaj

DERK je 18.11.2014. godine na svojoj 149. sjednici usvojio Odluku o privremenom uređenju načina obezbjeđenja i pružanja pomoćnih usluga i balansiranja elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine. Odluka je privremenog karaktera i primjenjivaće se do donošenja Tržišnih pravila. Ovom odlukom uređuju se balansni aranžmani koji će omogućiti funkcioniranje tržišta električne energije u BiH, nakon njegovog potpunog otvaranja.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.